Skip to content

Όροι χρήσης

Terms and Conditions

Διαχείριση ιστότοπου – όροι χρήσης site & υπηρεσιών CORPORATEFIGAME.COM

Τον ιστότοπο «www.corporatefigame.gr» διαχειρίζεται η εταιρία παροχής τουριστικών υπηρεσιών με την επωνυμία «FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «FIGAME. COM», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κύμης 132, με Α.Φ.Μ. 998028588 (ΔΟΥ Αμαρουσίου) και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ 0259E60000528600 (στο εξής «Εταιρία» ή «Figame»). Η Εταιρία είναι επίσημη πράκτορας της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ). Η Εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου στο διαδίκτυο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικής έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων, κράτηση ξενοδοχείων, αυτοκινήτων, εισιτήρια εκδηλώσεων και lounges αεροδρομίων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές που εκτελούνται στον παρόντα ιστότοπο διαμέσου άλλων ιστοτόπων που διαχειρίζεται η ίδια.

H Figame προσφέρει τη χρήση της ιστοσελίδας, www.corporatefigame.gr , και τις Υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την πολιτική απορρήτου και να προβούν στη χρήση του site ή/ και των υπηρεσιών που παρέχει η Figame ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που τα αποδέχονται πλήρως.Η χρήση δηλαδή του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μερών παρέχονται αποκλειστικά από τα τρίτα μέρη αυτά όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, επιχείρησεις ενοικίασης δωματίων, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων και η παροχή αυτών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτά τα τρίτα μέρη θέτουν

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του παρόντος ιστότοπου από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή που δεν έχουν από το νόμο την ικανότητα να αναλαμβάνουν στο όνομά τους δεσμευτικές νόμιμες υποχρεώσεις.

Χρήση Ιστοτόπου – Υπηρεσιών Figame / Κανόνες Δεοντολογίας Χρηστών

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς και διεθνείς καθώς και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας , την πολιτική απορρήτου και την πολιτική χρήσης cookies ρητώς συμπεριλαμβανομένων.

Απαγορεύεται οι χρήστες να προβαίνουν με οιονδήποτε τρόπο :

 

 • σε ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείρον συναισθήματα μίσους.
 • σε ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς.
 • σε ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού με σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam).
 • σε ψευδή/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπo.
 • σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, διαφήμισης, διαγωνισμών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
 • σε ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • σε συλλογή δεδομένων από την ιστοσελίδα.
 • σε χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση, παρενόχληση χρήστη.
 • σε αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα ή/και την Εταιρεία
 • σε αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα ή αλγόριθμου ή οιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.
 • σε συλλογή Υλικού από την ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων μέσων.
 • σε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από την Εταιρεία.
 • σε αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

Περαιτέρω ΔΕΝ επιτρέπεται οι χρήστες :

 • να δρουν με τρόπο που παρεμποδίζει την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • να δρουν με τρόπο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή/και της Εταιρείας ή/και των συνεργατών αυτής.
 • να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν
 • να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει Υλικό χρηστών κατά την αποκλειστική της κρίση, χωρίς πρότερη ειδοποίηση κι αιτιολογία, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτής νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Λογαριασμός Χρήστη

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του στοιχείων πρόσβασης (κωδικός) που αφορούν στο λογαριασμό που τυχόν δημιουργήσει στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης του λογαριασμού του ή/και επαπειλούμενης παραβίασης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη από την ιστοσελίδα κατά την αποκλειστική κρίση της χωρίς πρότερη προειδοποίηση.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού χρήστη (εγγραφής) θα λάβετε σχετικό E-Mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν λάβετε επιβεβαιωτικό E-Mail εντός 24 ωρών παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας.

Ωράριο λειτουργίας

Η χρήση του ιστότοπου «www.corporatefigame.gr»και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού με χρήση πιστωτικής κάρτας μπoρεί να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας λειτουργεί κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09.00 π.μ. έως τις 20.00 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 10.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ. Οι τηλεφωνικές συναλλαγές, η απάντηση σε αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά η προφορική και γραπτή επικοινωνία με την Εταιρία μπορούν να εκτελούνται μόνο τις παραπάνω ημέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων της.

Κρατήσεις εισιτηρίων

Η κράτηση εισιτηρίων γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστότοπου όλο το εικοσιτετράωρο. Οι τηλεφωνικές κρατήσεις γίνονται μόνο τις ώρες λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου. Επίσης οι τηλεφωνικές κρατήσεις επιβαρύνονται με τις χρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.

Η ηλεκτρονική κράτηση γίνεται με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων που επιλέγει ο χρήστης στην ιστοσελίδα «www.corporatefigame.gr» και ολοκληρώνεται με την εκτέλεση των βημάτων που κάθε φορά υποδεικνύονται. Επίσης, ο χρήστης γνωστοποιεί με ακρίβεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων (όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό που θα χρησιμοποιήσει κατά το ταξίδι του (διαβατήριο/ταυτότητα κ.α.) σύμφωνα με όσα ορίζει και η πολιτική απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής κράτησης εισιτηρίων, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Εταιρία, να διαμεσολαβήσει, κατά τον τρόπο που η ίδια κρίνει προσφορότερο, για την παροχή της αντίστοιχης ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τον πάροχο που την προσφέρει.

Η κράτηση εισιτηρίων είναι δεσμευτική για το χρήστη, οποίος οφείλει να εκπληρώσει τη συναλλαγή, όπως ορίζεται στη συνέχεια.

Η υποβολή αιτήματος κράτησης εισιτηρίων σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη, τόσο των παρόντων όρων – της πολιτικής απορρήτου του παρόντος ιστοτόπου ρητώς συμπεριλαμβανομένης – όσο και των όρων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με τον οποίο αυτός συναλλάσσεται.

Πληρωμή, έκδοση και αποστολή (αεροπορικών) εισιτηρίων

Μόλις ολοκληρωθεί η κράτησή του, ο χρήστης λαμβάνει αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ήδη γνωστοποιήσει στην Εταιρία την επιβεβαίωση και τον μοναδικό κωδικό κράτησης που αφορούν τη συγκεκριμένη κράτηση.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής των αεροπορικών εισιτηρίων, η οποία μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα. Άλλοι τρόποι πληρωμής δεν γίνονται αποδεκτοί.

Επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους σχετικούς όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου και τους όρους κράτησης, ακύρωσης, αλλαγής κλπ. που ισχύουν για κάθε αεροπορικό εισιτήριο, όπως αυτοί τίθενται από τον εκάστοτε πάροχο αεροπορικών μεταφορών. Η ανωτέρω αποδοχή του χρήστη δηλώνεται αυτόματα με την εκτέλεση της επιλογής «Μετάβαση στην τράπεζα».

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με μετρητά, το τμήμα κρατήσεων της Εταιρίας επικοινωνεί μαζί του στα τηλέφωνα επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ήδη στην Εταιρία και τον ενημερώνει για τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας και την εκάστοτε προβλεπόμενη προθεσμία εξόφλησης των ναύλων. Ο χρήστης οφείλει με δική του ευθύνη να ενημερώνει εγκαίρως, μέσα στην εκάστοτε προβλεπόμενη προθεσμία, την Εταιρία για την πληρωμή του, επισυνάπτοντας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ) αντίγραφο του σχετικού γραμματίου είσπραξης της Τράπεζας, στην οποία έγινε η κατάθεση. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν ενημερώσει την εταιρία με τον αναφερόμενο τρόπο, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση μη έκδοσης του/των εισιτηρίων.

Πριν την ολοσχερή εξόφληση των ναύλων από το χρήστη ή σε περίπτωση αθέτησης της αμέσως προηγούμενης υποχρέωσής του, η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση έχει να εκδώσει και να του αποστείλει τα αντίστοιχα αεροπορικά εισιτήρια που παρήγγειλε ή οποιαδήποτε άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και ουδεμία ευθύνη φέρει για την περαιτέρω διατήρηση της κράτησης ή για τυχόν επιγενόμενη αύξηση των τιμών, ενώ η υποχρέωση του χρήστη να εξοφλήσει το αντίτιμο των εισιτηρίων που αφορά η κράτησή του εξακολουθεί να υφίσταται.

Μόλις γίνει η ολοσχερής εξόφληση των ναύλων, η Εταιρία αποστέλλει, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη το ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια(airtickets) που αφορά η συγκεκριμένη κράτηση, καθώς και τα σχετικά φορολογικά παραστατικά που είναι υποχρεωμένη από το νόμο. Εάν αυτό δεν συμβεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Εταιρία. Ο χρήστης πρέπει να έχει εκτυπώσει και να φέρει μαζί του το ηλεκτρονικό αεροπορικό εισιτήριο και να το επιδείξει στους ελέγχους, κατά το check-in στο αεροδρόμιο και την επιβίβασή του στο αεροπλάνο. Ανάλογα με τους όρους που ισχύουν για τη συγκεκριμένη αερομεταφορά είναι πιθανό να του ζητηθεί και η επίδειξη της επιβεβαίωσης κράτησης.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που η κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων γίνει Σαββατοκύριακο η αργία, η επικοινωνία του τμήματος κρατήσεων με το χρήστη θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, με κίνδυνο εντωμεταξύ να ακυρωθεί η κράτηση ή να μεταβληθούν οι τιμές των ναύλων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται ο χρήστης να επιλέγει στις περιπτώσεις αυτές την πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Το ίδιο συνιστάται και στις περιπτώσεις προσφορών από τις αεροπορικές εταιρίες ναύλων, τα οποία έχουν πολύ σύντομη προθεσμία έκδοσης, και υπάρχει κίνδυνος, αν ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με μετρητά, να καθυστερήσει η έκδοση των εισιτηρίων και να ακυρωθεί η κράτηση.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, η Εταιρία αποστέλλει χωρίς άλλη διαδικασία, εντός 36 ωρών από την έγκριση της σχετικής συναλλαγής από την πιστώτρια Τράπεζα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη το ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια (airtickets) που αφορά η συγκεκριμένη κράτηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει μεταβληθεί εντωμεταξύ η τιμή των ναύλων από τον πάροχο αεροπορικών μεταφορών. Στην τελευταία περίπτωση, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά ή εγγράφως από την Εταιρία και εφόσον αυτός δεν συναινεί εγγράφως στην εκπλήρωση της συναλλαγής με τους νέους όρους (με την προϋπόθεση ότι η σχετική υπηρεσία είναι ακόμη διαθέσιμη), η κράτηση ακυρώνεται.

Η χρήση της πιστωτικής κάρτας γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε πιστώτρια Τράπεζα, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκρισης της πιστωτικής κάρτας από την πιστώτρια Τράπεζα και ουδεμία υποχρέωση έχει να εκδώσει εισιτήρια, η δε κράτηση ακυρώνεται.

Οι τηλεφωνικές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων εξωτερικού επιβαρύνονται με 20,00 ευρώ ανά κράτηση επιπλέον της τιμής που προσφέρεται στον ιστότοπο «www.corporatefigame.gr» για την αντίστοιχη ταξιδιωτική υπηρεσία και οι τηλεφωνικές κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού επιβαρύνονται με 10,00 ευρώ ανά κράτηση επιπλέον της τιμής που προσφέρεται στον παραπάνω ιστότοπο για την αντίστοιχη ταξιδιωτική υπηρεσία.

Κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, αγορά εισητηρίων για εκδηλώσεις και κρατήσεις σε lounges αεροδρομίων

Η κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά καταλύματα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του παρόντος ιστότοπου, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας. Επίσης, η κράτηση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας.

Εισιτήρια εκδηλώσεων ( ποδοσφαιρικών αγώνων, συναυλιών κλπ ) μπορεί να γίνει μέσω αυτού του ιστότοπου. Η κράτηση lounge σε κάποιο αεροδρόμιο είναι επίσης διαθέσιμη.

Η ηλεκτρονική κράτηση γίνεται με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων που επιλέγει ο χρήστης στην ιστοσελίδα «www.corporatefigame.gr» και ολοκληρώνεται με την εκτέλεση των βημάτων που κάθε φορά υποδεικνύονται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε από τις παραπάνω συναλλαγές είναι η χρήση πιστωτικής κάρτας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τις κρατήσεις και την πληρωμή των αεροπορικών εισιτηρίων.

Αλλαγές – ακυρώσεις

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης οποιασδήποτε κράτησης ή υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του παρόντος ιστότοπου εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, ο οποίος μπορεί και να αποκλείει τη δυνατότητα αυτή ή να θέτει συγκεκριμένους όρους για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Επίσης, το κόστος που τυχόν συνεπάγεται η αλλαγή ή ακύρωση κάποιας υπηρεσίας καθορίζεται αποκλειστικά από τους όρους του εκάστοτε παρόχου και βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.

Σε περίπτωση που δεν αποκλείεται η δυνατότητα αυτή και ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, που αφορά οποιαδήποτε ταξιδιωτική ή τουριστική υπηρεσία, πρέπει να υποβάλει το σχετικό αίτημά του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@corporatefigame.gr ή μέσω φαξ στον αριθμό. Στη συνέχεια, η Εταιρία θα εξετάσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο το αίτημα του χρήστη και θα επικοινωνήσει μαζί του για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ικανοποίησής του (αιτήματος). Η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε αλλαγή ή ακύρωση, αν προηγουμένως ο χρήστης δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις που τάσσονται κάθε φορά.

Ειδικά για τα αεροπορικά εισιτήρια, κάθε αλλαγή ή ακύρωση επιβαρύνεται με χρέωση υπηρεσιών ποσού 20,00 ευρώ για τις πτήσεις εσωτερικού και 25,00 ευρώ για τις πτήσεις εξωτερικού, επιπλέον της ποινής που ορίζει ο εκάστοτε πάροχος αεροπορικών μεταφορών.

Ειδικά για την κράτηση ξενοδοχείου, κάθε αλλαγή ή ακύρωση επιβαρύνεται με χρέωση υπηρεσιών 10% επί του συνολικού ποσού που επιστρέφεται επιπλέον της ποινής που ορίζει ο εκάστοτε πάροχος.

Ειδικά για εισιτήρια εκδηλώσεων ή κράτηση lounge, σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Κάθε ακύρωση ή αλλαγή κράτησης αυτοκινήτου θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην επιλογή του «Σημαντικές πληροφορίες«

Περιορισμός ευθύνης

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΝΟΟΥΜΕΝΕΣ,ΤΩΝ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ,ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, Ή ΟΤΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Ο SERVER ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ , ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Ή ΕΞ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ,ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΘΑ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΟΛΟ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ SERVER, ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (1) ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (2) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, (3)ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, (4) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (5) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,ΒΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (7) ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (8) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ:

ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ: ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ.

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ONLINE Ή OFFLINE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΚΑΙ / Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥΣ , ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ , ΘΑΝΑΤΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ , ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ , ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ,ΑΠΕΡΓΙΕΣ , ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΛΠ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Ή ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υπερσύνδεσμοι

Ο παρών ιστότοπος περιέχει συνδέσμους (links) σε άλλους ιστότοπους, παρόχων ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών ή τρίτων,διαδικτυακούςτόπους τρίτων, τους οποίους ο χρήστης προσπελάζει με δική του ευθύνη. Η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και την προσβασιμότητα των ιστότοπων αυτών. Παρέχοντας υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν

Όταν επιλέξετε ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα,ως χρήστης θα υπόκειστε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ,της εφαρμογής κλπ που θα επισκεφθείτε.

Αποδοχή όρων αεροπορικής εταιρίας (λεπτομέρειες) / ή/και ξενοδοχειακής μονάδας ή καταλύματος / ή /και γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων ή μηχανών

Ο εκάστοτε χρήστης ρητά συμφωνεί ότι η χρήση των υπηρεσιών αεροπορικής εταιρείας με την οποία έχει πραγματοποιήσει κράτηση ή αγορά εισιτηρίων μέσω της Figame διέπεται από τους όρους που έχει θέσει η αεροπορική εταιρία όπως αυτοί αναγράφονται στις λεπτομέρειες της πτήσεις αλλά και στους ιστοτόπους της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας.

Ο εκάστοτε χρήστης ρητά συμφωνεί ότι η χρήση των υπηρεσιών ξενοδοχειακών μονάδων ή καταλυμάτων με τις οποίες έχει πραγματοποιήσει κράτηση καταλύματος διέπεται από τους όρους που έχει θέσει το ξενοδοχειακό κατάλυμα ή μονάδα όπως αυτοί αναγράφονται στους εκάστοτε ιστοτόπους των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή μονάδων ή άλλως πως επικοινωνούνται από τη ξενοδοχειακή μονάδα ή κατάλυμα στον χρήστη- επισκέπτη

Ο εκάστοτε χρήστης ρητά συμφωνεί ότι η χρήση των υπηρεσιών γραφείων ενοίκιασης αυτοκινήτων ή μηχανών με την οποία έχει πραγματοποιήσει κράτηση/ενοικίαση αυτοκινήτου ή μηχανής διέπεται από τους όρους που έχει θέσει το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων ή μηχανών όπως αυτοί αναγράφονται στους εκάστοτε ιστοτόπους των γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων ή μηχανών ή άλλως πως επικοινωνούνται από το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων ή μηχανών στον χρήστη

Ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αναγνώσει προσεκτικά τους εν λόγω όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου των παρόχων τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών ως περιγράφονται ανωτέρω και να προχωρήσει σε κράτηση ή αγορά ή ενοικίαση των ανωτέρω υπηρεσιών ή εισιτηρίων αντίστοιχα μέσω του Figame ΜΟΝΟΝ εάν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους και πολιτικές. Η Figame ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

Πνευματικά δικαιώματα

Η επωνυμία FIGAME και το λογότυπο αποτελούν καταχωρημένο σήμα της FIGAMEκαι απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα της FIGAME εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν tradedress της FIGAME και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της FIGAME.

Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει Υλικό της FIGAME ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) Υλικού FIGAME χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της FIGAME απαγορεύεται. Οποιαδήποτε χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε χωρίς άδεια αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, αποθήκευση, εκτέλεση, ολικά ή μερικά, του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, λογισμικού και συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου απαγορεύεται ρητά.

Το λογισμικό και το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με σχετικές άδειες χρήσης στην Εταιρία και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) ανήκουν αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες του ή τους συνεργαζόμενους παρόχους και τρίτους και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Ανεπίκλητη Επικοινωνία

Η Figame εργάζεται καθημερινά για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της. Υφίσταται η πιθανότητα να επεξεργάζεται η ομάδα του Figame ιδέα παρόμοια με αυτή χρήστη. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται ανεπίκλητο Υλικό οποιουδήποτε είδους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την μετάδοση τέτοιου Υλικού οποιουδήποτε είδους. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην αποδέχεται ή εξετάζει Υλικό οποιουδήποτε είδους, ιδέες, πληροφορίες κι οποιοεσδήποτε προτάσεις με την εξαίρεση αυτών που έχει συγκεκριμένα αιτηθεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω πρακτική της Εταιρείας επιλέξετε να μας αποστείλετε Υλικό, ιδέες, προτάσεις κι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία είναι ελεύθερη, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να φέρει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση απέναντί σας, να χρησιμοποιεί αυτό το Υλικό για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχετε συνεπώς στην Εταιρεία σχετικά μη – ανακλητή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, με δυνατότητα παροχής υποαδειοδότησης από την Εταιρεία, ελεύθερα μεταβιβαστή άδεια σχετικά με το ως άνω Υλικό που ανεπίκλητα υποβάλλετε στην Εταιρία.

Παραίτηση

Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Figame όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης – της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης-, θα πρέπει να παρέχει η Figame σχετική έγγραφη συναίνεση σε χρήστη δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της/ δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτής.

Σε περίπτωση που χρήστης δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης – της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης – όμως η Figame δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η Figame λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση της Figame από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους χρήστες.

Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης – της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης-, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από τους εν λόγω όρους

Ακεραιότητα

Οι παρόντες όροι χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ χρήστη και Figame σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία μεταξύ αυτού και της Figame.

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης,της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης,οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

Τροποποίηση της ιστοσελίδας

Η Figame διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει τη λειτουργία ή/και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αυτής ή Υλικό που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η Figame διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης ιστοτόπου και παροχής υπηρεσιών Figame, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, κατά την αποκλειστική της κρίση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.corporatefigame.gr. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.Σε περίπτωση που χρήστης δε συμφωνεί με επικαιροποιημένη εκδοχή όρων οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή και των τροποποιήσεων εκ μέρους του χρήστη.

Εκχώρηση

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Η Figame δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των χρηστών.

Αποζημίωση

Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν,απαλλάσσουν και κατόπιν αιτήματος της Figame υπερασπίζονται αυτήν, τους εκπροσώπους της, τη διοίκηση αυτής και τους συνεργάτες της από και κατά οιασδήποτε ζημίας, βλάβης, απώλειας, ευθύνης, αγωγές και έξοδα, δικαστικών εξόδων και εύλογων εξόδων νομικού συμβούλου ρητώς συμπεριλαμβανομένων, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με α) το Υλικό χρηστών ή την πρόσβαση χρηστών και τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας, β) την παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τους χρήστες, γ) την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα, διαταγές κυβερνητικής αρχής, καταστατικών διατάξεων, κανόνων από τους χρήστες, δ) η παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από τους χρήστες, ε) οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στην οποία θα προβούν χρήστες. Οι Χρήστες συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως στην έκταση που θα τους ζητηθεί από την Figame σχετικά με την υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση. H Figame διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οιουδήποτε θέματος, σχετικά με το οποίο οι χρήστες είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι αυτής

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ του χρήστη και της Εταιρίας είναι το ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ του χρήστη και της Εταιρίας είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ του χρήστη και της Εταιρίας είναι το ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ του χρήστη και της Εταιρίας είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.